Homey Community Forum

[APP] LED-Ring collection

Thx for adding Spectrum gedimd.
Just sent “kratje bier” via PayPal :+1::pray:t2:

Thanks @HansieNL ! :smiley:

Hi Martijn, met “tekstje” bedoelde ik zoiets als een lichtstraatje met bvb je eigen naam als screensaver…
Grt

Giet

Hey @Giet,
Oh dat is wel leuk!
Weet niet of dat mogelijk is, aangezien het enkele leds zijn.

Ik zal er eens naar kijken. Ik kom er op terug

New app update (test: 2.4.3 ):

  • FIX: timeout on adding screensavers
1 Like

Hello, is it possible to add possibility of set duration of the screensavers in your app?

Hey no it’s a permanent screensaver but you can do something like this: Shared Flow | Homey