Homey Community Forum

CountDown tellers zichtbaar maken

Ik maak gebruik van de app CountDown om timers te starten.
Is er een mogelijkheid om de timers, die lopen, weer te geven, dus dat ik kan zien hoeveel tijd nog resteert.
En dan niet in de app zelf maar bv in een Virtual Device die dan weer zichtbaar gemaakt kan worden op HomeyDash.

Geen idee of het werkt, maar je zou een virtuele thermostaat kunnen proberen waarvan de “temperatuur” steeds verandert als de zandloper loopt… De temperatuur van een virtuele thermostaat kun je zien in homeydash.

Moet je wel de target_temperature gebruiken.