Homey Community Forum

Elektriche kachel

devices

#1

hoe maak je een (Flow ) met temp sensor en elektriche kachel
en slimme stopcontact
how to make a flow with temp sensor and electrical heater
and smart outlet


#2

Als: Temperatuur is gewijzigd [tag]

En: temperatuur [tag] is kleiner dan 18

Dan: schakel slimme stekker aan

Anders: schakel stekker uit


#3

Hou er wel rekening mee dat deze flow de hele dag blijft schakelen, bij iedere temperatuursverandering!
Misschien beter om er een variabele aan toe te voegen?


#4

hoe dan


#5

wil je mij dan een flow geven
ikheb firmware 2.0


#6

Beter dus 2 flows :
wanneer temperatuur verandert en kleiner dan 16 en staat uit dan starten
wanneer temperatuur verandert en groter dan 18 en staat aan dan uitzetten


#7

Je kunt ook een extra voorwaarde in de EN kolom zetten:

EN
De stekker van de kachel is UIT


#8

I’ve just moved your request to the Netherlands forum.

Thanks


#9

Voor een soortgelijke schakeling heb ik voor de zekerheid even gekeken naar het max Watt van de kachel en het slimme stopcontact.


#10

is goed thanks