Homey Community Forum

Homey geeft rood brandende ring en doet niks meer

Ik heb Homey op z’n kop gezet, gewacht totdat Homey melde dat ik via de app Homey kon configureren. Toen op laptop een browser opgestart (setup.athom.com) en alle stappen doorlopen. Op een gegeven moment krijg je de keuze om Homey terug te brengen naar fabrieksinstellingen. Volgens mij werd er nog een keer gevraagd of ik een backup terug wilde zetten. Dit niet gedaan, hierna Homey gewoon door laten starten. Sindsdien draait Homey nog prima. Heb een simpele flow gemaakt om te zien dat hij nog steeds werkt. Deze flow runt elke 10 minuten en telt 1 op bij een numerieke variabele. Zolang deze een beetje redelijk optelt werkt Homey nog.

Als hij reboot tussen twee runs zie je dat niet, zelfs als hij één achter loopt zie je het niet.

Zie Homey Developer
uptime xxxxxx
in Seconden als ik het goed heb

of in Homeyscript:

Number.prototype.toDDHHMMSS = function() {
  var seconds = this;
  const d = Math.floor(seconds / (3600 * 24));
  const h = Math.floor((seconds % (3600 * 24)) / 3600);
  const m = Math.floor((seconds % 3600) / 60);
  const s = seconds % 60;
  return d + 'd + ' + [
    h > 9 ? h : '0' + h,
    m > 9 ? m : '0' + m,
    s > 9 ? s : '0' + s,
  ].filter(s => s).join(':');
}

let SysInfo = await Homey.system.getInfo();
log('Uptime       : ' + SysInfo.uptime.toDDHHMMSS() );

En/of je zet even experiments/power user aan en maakt een flow die een notificatie logt en/of een push stuurt als Homey is opgestart. Dan weet je het meteen als en wanneer hij is gereboot.

1 Like

Je kan gewoon een code verzinnen dan, of gebruik maken van support@athom.com.

Weet iemand waar de ‘triggermodule’ zit van de homey voor op de kop status of niet. Krijgen hem op geen enkel manier ‘ ge count downed’ (aftellen voor fabrieksinstellingen)

Bedoel je hardwarematig? Het is een accelerometer op het “moederbord”. Die wordt door dezelfde microcontroller uitgelezen als 433 en 868Mhz protocollen, dus als je daar ook problemen mee hebt zou het kunnen wijzen naar die microcontroller.

2 Likes

Het was niet de bedoeling om exact te weten hoelang Homey zou draaien. Ik wist dat de kans zou bestaan dat Homey opnieuw zou rebooten. Echter gezien de reboot loop waar Homey eerst in terecht kwam zou betekenen dat hij hooguit een paar keer de flow kon uitvoeren. Zoals ik nu kan zien is Homey 15 uur aan geweest. Dat klopt ongeveer wel. Hiermee is mij wel iets duidelijk geworden. Homey zelf is niet defect, de voeding is niet defect, tenzij Homey meer stroom gaat trekken op het moment dat hij zwaarder belast word. Ik had ongeveer 200 flows.
Athom is op de hoogte gebracht, nu maar wachten waar ze mee komen… :kissing_smiling_eyes:

1 Like