Homey Community Forum

Homey v2.0 - nu är Homey okontaktbar


#1

Sedan jag laddat ner version 2.0 av Homey till IOS och uppgraderat Athom Homey har jag förlorat kontakten med den. Den svarar överhuvud taget inte på något! Vad gör jag nu?
Kan jag på något sätt återställa den och börja om från början?


#2

https://www.athom.com/en/support/KB000026/


#3

Kommer du åt den via https://developer.athom.com ?


#4

Nu gör jag det efter lösningen ovan.


closed #5