Homey Community

IR vs. Benq-projektor


#1

Hej,

Har någon lyckats starta sin projektor medelst Homey-IR?

Det verkar som Homey registrerar fjärren/knappen men sen när den ska sända så verkar det inte bita på projektorn.