Homey Community Forum

Nederlandse HowTo voor Google Nest SDM App

Op verzoek een Nederlands overzicht van de stappen om Google Nest devices te koppelen via de Google Nest SDM app. De App is momenteel alleen nog beschikbaar op de Homey Community Store.

Proces bestaat uit:

  1. Aanmaken van een project op Google Cloud

  2. Het aanmaken van credentials (OAuth2 Client Id) voor dat project en een consent page

  3. Het aanzetten van gebruik van een aantal Google API´s voor het project

  4. Aanmelden voor het gebruik van de Google SDM API (Dit kost je eenmalig 5$ aan Google)

  5. Aanmaken van project voor Google Nest Device Access

In de posts hieronder vindt je wat uitleg en screenshots. (WIP!!!)

1 Like

Aanmaken Google Cloud Project

Ga naar de Google Nest SDM App in je Homey app en selecteer Configureer App

Click op 1 onder de Google GCP Tab.

Dan wordt Cloud console geopend.

image

Click CREATE PROJECT

Geef het project een naam en click CREATE.
image

Kopieer PROJECT ID naar het clipboard, dus NIET de naam van het project maar het ID!
image

Sluit het window en paste het PROJECT ID van het clipboard naar het veld GCP PROJECT ID in de App. Het Id wordt in de App gebruikt om de goede verwijzingen te krijgen naar credentials en API gebruik.

Maak de credentials voor het project, OAUTH2 consent and Client ID.

Click 2.

image

Selecteer CONFIGURE CONSENT.
image

Op het volgende scherm moet je een naam opgeven en je email id op twee plekken. SAVE and CONTINUE.
Scopes, click SAVE and CONTINUE.
Test Users, click SAVE and CONTINUE.
Summary, click BACK TO DASHBOARD.
PUBLISH APP

Als volgende stap doe je Create Credentials en selecteer OAuth client ID
image

geef een naam op en selecteer Web Application als het Application Type.
Zoek de Authorized redirect URIs sectie en voeg een Authorized redirect URI toe. De URI is door de App al op je clipboard gezet, dus alleen een paste uitvoeren!

Zet Client ID en Client Secret op het clipboard en click SAVE.

Paste de items van het clipboard in de App op de goede velden.

Zet de Google API´s aan.

Click op 3 en daarna op 4. De Console wordt bij elke click in de App geopend en click daarna op Enable API in de Cloud Console.

image

De API´s zorgen ervoor dat de App een aantal belangrijke Cloud zaken kan regelen.

Registreer en maak Device Access Project aan

Click op 1, dit opent de console voor Device Access, je moet eerst registreren voor gebruik bij Google.
image

Daarna kun je een project aanmaken voor Device Access.

Go to the device access console.

image

Geef je project een naam. Er wordt daarna gevraagd om het OAuth2 Client Id, die heb heb je eerder aangemaankt en is door App al op je clipboard gezet, alleen even paste.

Doe nu ook de Enable Pub/Sub events, deze events worden door Google naar Homey gestuurd.

Click Create Project.
Click op het copy to clipboard icon, dan krijg je het project ID die je daarna in de App in het desbetreffende veld moet pasten.

.

De App laat nu de Login button zien.

Click erop en het leidt je nu door de benodigde device access authorisations en enkele andere authorisaties. Zorg ervoor dat je alles toestaat anders werkt de App niet goed.

The App is aangemerkt als unsave omdat het niet door Google geverifieert is. Je werkt in je eigen prive omgeving dus dat is geen issue. Selecteer advanced settings om door te gaan. Click niet op BACK TO SAFETY , de App zal niet functioneren als je dat doet.

Onder de log tab zie je dat er een aantal API´s aagezet zijn en dat het endpoint voor de Google subscription aangemaakt is.

Alles klaar om devices toe te voegen!

Google Nest Flowcards

WIP

Google Vision AI flowcards

WIP

tot hier werkt het. Als ik de nest hello wil instaleren moet ik mij weer aanmelden bij homey. gaat ook nog goed. zegt venster sluiten. Dan moet ik weer aanmelden met google gegevens zegt dan aanmelden en verder gebeurt er niks. instalatie wieletje blijft ronddraaien. Wat doe ik fout?

Dat je opnieuw moet inloggen tijdens device install is niet goed. Kun je naar app configureren gaan en daar een logout en login doen? Daar even de log via PM aan me sturen…

@Martin_Verbeek Bedankt voor deze mooie uitleg, ik ga hier binnenkort zeker mee aan de slag :slight_smile: