Homey Community Forum

Nest inlog

Kan mijn nest ook niet verbinden met homey als ik bij nest app inlog gaat dat niet omdat ik bij nest inlog met google

Je stelt geen vraag :+1: dus zal bevestigen dat je conclusie klopt.

informatie die je vind in de appstore :wink:

Dus ik kan mijn nest thermostaat niet toevoegen bij homey

:face_with_raised_eyebrow: