Homey Community Forum

Problem med data från Aeotec-sensorer

Hej

Jag har några Aeotec MultiSensor 6 som inte skickar data till Homey’n speciellt ofta… Se bild nedan.
Jag har alltså rört mig och tänt/släckt lampor där sensorn är placerad de senaste minutrarna.
Det är ca 7m fri väg mellan Homey’n och sensorn.
Någon annan som upplever detta?