TKB Home


#1

Har installerat TKB Home wallswitch (TZ36D) med två brytare, där den vänstra “ersätter” den vanliga strömbrytaren och den högra är en “extra” zwave brytare (ingen reläfunktion).
När jag från Homey tänder och släcker lampan som sitter på den vänstra brytaren fungerar det som tänkt. Men om jag tänder på knappen uppdateras inte status i Homey. Användning av flow för den högra knappen fungerar ej (test fungerar, men tryck på brytaren fungerar ej).
Hur kan jag felsöka?


#3

Hej Lars.
Jag tittade i koden för enheten och det ser ut som att det inte finns någon lyssnare för den vänstra knappen, bara för den högra. Den vänstra knappen förväntas du associera till en annan enhet i inställningarna.

Jag tror utvecklaren skulle kunna putsa lite på den koden. Lägg gärna ett ärende på appens github.