Homey Community Forum

Väldigt många flows

Hej!

Ni som har väldigt många olika flows.
Har ni något externt gränssnitt för att sortera/hantera dessa?
Jag upplever att det är lite rörigt i appen.

Hälsningar
Björn

my.homey.app funkar bra tycker jag ,

1 Like