Homey Community Forum

Ledvance smart+ Outdoor Plug added as Osram Plug (ZigBee)

I added the Ledvance smart+ Outdoor Plug to Homey by adding it as an Osram Plug (ZigBee). Works great so far.

(and now there is an entry in the forum this works)

I do have a question. Is ZigBee a default protocol (so could I have added it as any other zigbee plug) or was this sheer luck?

1 Like

Aah de Osram en Ledvance lampen zijn gelijk :slight_smile: https://www.benelux.osram-lamps.com/nl/onderneming/over-ledvance/index.jsp

Ha Mark, goed om te lezen! Ik heb het echter ook geprobeerd, maar het lukt mij niet om de smart+ Outdoor Plug te koppelen met mijn Homey Pro. Heb je nog een specifieke handeling verricht?

Ik heb de zigbee gardenpole set aangeschaft maar na het selecteren van het probuct in de homey osram app gebeurt er een tijd niets en dan geeft hij aan dat het te lang duurt. (Homey V4.2) reset helpt niet.