Homey Community Forum

Problem med att komma åt homey efter en recovery

Hag har bytt ut mitt gamla WiFi nätverk. Ocn skulle lägga över homey på det nya nätverket. Jag läste på nätet att man då skulle göra en recovery. Den biten gick bra. Jag har fått den i recoveryläge. Men när jag sedan kopplar upp mig emot Homey. Genom att välja homey setup nätverket (Som homey delar i recoveryläge) och efer detta browsar till setup.athom.com. så kommer jag inte länger än att jag får välja språk. Därefter har jag valt continue in browser. Och där står den och “tuggar” i Loading Setup. Det käns som att jag har följt de råd som man kan hitta. Men den kommer inte länger än så. Har även testat med appen. Men det kan väl inte fungera när man står i konfigläge?
Någon som har några tips?
MVH
Janne

Det finns några som löst det genom att stänga av mobildata på mobilen. Antagligen för att säkerställa att du ansluter dig direkt till Homey.

Tack. Jag lyckades när jag använde en dator. i stället för telefonen och paddan, som jag använde. Så nu är den igång igen.

1 Like